سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کورش زیارتی – استادیار دانشگاه شیراز
اعظم پیرمرادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیق درعملیات

چکیده:

این مقاله به بررسی مسئله زمان‌بندی در کارخانه پلی‌اکریل اصفهان می‌پردازد. سیستم تولیدی کارخانه عموما به عنوان یک مسئله پنج مرحله‌ای flow shop در نظر گرفته می‌شود. هر مرحله شامل چندین ماشین موازی است. ماشین‌ها در تمامی مراحل بجز مرحله اول، از نوع ماشین‌های چند وظیفه‌ای هستند. همچنین برای تولید هر محصول یک هزینه شروع به کار در نظر گرفته می‌شود که وابسته به تولید محصول قبلی در کارخانه است. با توجه به توصیف مسئله بهترین مدل در دیدگاه زمان‌بندی کلاسیک، استفاده از مدل flexible flow shop(f-fsh) به همراه استفاده از مفهوم دسته-کار می‌باشد. در این مدل تعداد دستگاه‌های مورد استفاده برای تولید هر محصول در هر مرحله مشخص است. با توجه به اینکه تعداد بهینه تخصیص ماشین برای ترکیبات مختلف تولید محصول، متفاوت می باشد؛ مدل ذکر شده که یک ترکیب از ابتدا تا انتهای دوره تولید در نظر می گیرد مدل بهینه ای نمی تواند باشد. برای برطرف کردن این نقص، مسئله با استفاده از مدل زمان‌بندی چند روشی پروژه با محدودیت منابع به صورت برنامه‌ریزی اعداد صحیح مدلسازی می‌شود. در این مدل نیز همانند مرحله قبل هزینه شروع به کار در هر مرحله برای تولید محصولات گوناگون به همراه وجود ماشین‌های چند وظیفه‌ای ایده استفاده از مسئله دسته-کار را در ذهن تداعی می‌کند. یکی از مشکلات این نوع مدلسازی نیاز به حافظه و زمان بسیار زیاد کامپیوتر هنگام حل مسئله می‌باشد. برای حل این مشکل یک روش اکتشافی بر اساس تجزیه مدل به دو مرحله پیشنهاد می‌شود. در مرحله اول بدون در نظر گرفتن هزینه شروع به کار و همچنین با کم کردن تعدادی از محدودیت‌های تقدم اجرای کار روش انجام کار بدست می‌آید. در مرحله دوم ترتیب اجرای کارها با استفاده از مدلی که بر اساس مسئله تخصیص نوشته شده است بدست می‌آید و در انتها با در نظر گرفتن جواب این دو مرحله روش تولید محصولات برای یک دوره بدست می‌آید. روش پیشنهادی برای داده های پنج ماه متوالی کارخانه اجرا گردید و با زمان بندی اجرا شده در کارخانه مقایسه گردید. با استفاده از روش پیشنهادی زمان تولید محصولات به طور متوسط سه درصد کاهش یافت که این مقدار معادل یک روز در ماه می باشد. بنا به اظهار نظر مهندسین کارخانه کیفیت جواب از لحاظ عملیاتی و با نظر گرفتن مسئله تعمیر و نگهداری ماشینها بهتر می باشد.