سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا ربیعی – کارشناس ارشد – دانشگاه علم و صنعت ایران , دانشکده مهندسی مکانیک
بهروز فرشی – دانشیار – دانشگاه علم و صنعت ایران , دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله روشی برای یافتن آرایش بهینه یک ورق چندلایه کامپوزیتی جهت رسیدن به خواص ارتعاشی بهینه ارائه می شود . این آرایش بهینه شامل تعیین تعداد لایه های ورق، یافتن زاویه الیاف برای هر لایه، ترتیب چینش لایه ها روی هم و نهایتاً تعیین مقدار خاصیت ارتعاشی بیشینه است . الگوریتم معرفی شده در این مطالعه، " الگوریتم لایه به لایه اصلاح شده " نام دارد که در آن امکان کنترل مراحل الگوریتم به کمک چند پارامتر تعریف شده و مشخص فراهم شده است . علاوه بر این، بعد دیگری که در طراحی این الگوریتم به شکل مؤثری مورد توجه قرار گرفته است، افزایشراندمان اقتصادی طراحی ورق با دو مرحله ای نمودن فرآیند بهینه سازی آن است . ورق مورد بحث در این مطالعه یک ورق مستطیلی با آرایش متقارن بدون محدودیت صفر بودن کوپل خمش – پیچش و همچنین نسبت هندسی دلخواه است و خاصیت فرکانسی آن نیز میتواند فرکانس طبیعی اول، یا جدایش بین دو فرکانس طبیعی دلخواه و متوالی ورق باشد . همچنین جهت امکان اعمال الگوریتم برای تمام شرایط مرزی، روش حل تقریبی ریتز به عنوان روش آنالیز ارتعاشی در نظر گرفته شده است . نتایج حاصل از به کار بردن این روش در بخش نتایج نشان داده شده و مزایای حاصل از اعمال آن طی چند مثال با سایر روشهای موجود مقایسه شده است