سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن برزگر فارسیانی – سازمان صنایع هوافضا- گروه صنایع ثامن الائمه(ع)، کارشناس ارشد
محمدرضا حیدری – دانشگاه صنعتی مالک اشتر- مرکز آموزشی و تحقیقاتی فضایی- استادیار

چکیده:

تحلیل های انجام شده برای یک راکت بیانگر آن است که حدود پنجاه درصد نیروی پسای وارده به راکت مربوط به سرجنگی آن می باشد و دلیل آن هم اینکه در قسمت هایی از بدنه سرجنگی راکت، ناپیوستگی هایی وجود دارد که باعث تشکیل نقاط سکون شدیدی در آن محل ها شده است، لذا سعی برآن شد تا با حذف این ناپیوستگی ها و هموار نمودن آنها، تأثیر انجام اصلاحات هندسی روی آیرودینامیک راکت با استفاده از روشهای عددی بررسی گردد. تحلیل های صورت گرفته نشان از کاهش قابل ملاحظ های در مقدار نیروی پسای وارد بر سرجنگی راکت دارد.