سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

منصور فرهادی – گروه فیزیک دانشگاه ولی عصر رفسنجان
فرناز فرمان – دانشگاه صنعتی شریف
علیرضا بهرامپور – دانشگاه صنعتی شریف – گروه فیزیک دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده:

جهت پیشگیری از بر هم کنش پمپ ها در تقویت کننده ی رامان فیبر نوری روش TDM ابداع شده است.در مقاله های قبل برای حل مساله انتشار ، یک روش اختلالی ارائه شده است.در این مقاله با بکار گیری روش اختلالی وضرایب نا معین لاگرانژ به کمینه سازی اعوجاجات بهره پرداخته شده است.توان, طول موج و عرض زمانی هر کدام از پمپ ها با توجه به قیود فیزیکی چنان انتخاب شده اند که کمترین اعوجاجات بهره در باند تقویت کننده حاصل شود.