سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
همایون محمدخواجه – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی شیمی، مهندسی گاز، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد امیدیه، گروه مهندسی شیمی، امیدیه، ایران
پرویز درویشی – دکتری مهندسی شیمی،استادیار،عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه یاسوج

چکیده:
کوره هابرای تولید محصولات مختلفبا اهداف متفاوت در صنایع مختلف گاز، نفت، پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرند. با افزایش بهای انرژی، بررسی عملکرد و بهینه سازی کورهها با بهبود فرآیند احتراق بمنظور کاهش سوخت مصرفی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و لازم است تا به بهینه سازی مصرف سوخت درکورهها پرداخته شود که علاوه بر کاهش سوخت مصرفی، کاهش انتشار آلاینده ها را به همراه خواهد داشت. این مقاله به بررسی راهکار بهبود سیستم کنترل کوره برای کاهش دادن هوای اضافه که از روش های موثر کاهش مصرف سوخت در کوره می باشد می پردازد و پیشنهاداتی برای پایش دقیق تر نسبت هوا به سوخت کورههای در حال بهره برداری و امکان تحلیل و ارزیابی کوره را ارائه می دهد. دراین مقاله سعی بر آنست تا با استفاده از تنظیم هوای اضافی کوره 401 واحد الفینواحد 400 پتروشیمی آباداناز هدر رفت میزان kcal/day3559608 که معادل 542/2 بشکه نفت در روز است، جلوگیری شود. در محاسبه سالانه میزان 928 بشکه نفت به نفع مجتمع خواهدبود که در صورت قیمت هر بشکه $50 میزان $46400 در سال صرفه جویی اقتصادی داریم که اگر در محاسبات هر دلار را 3000 تومان فرض کنیم معادل 139200000 تومان می باشد