سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
مجید کاظمیه – کارشناس نظارت بر بهره برداری شرکت آب وفاظلاب روستائی کرمان

چکیده:
استفاده از انرژی های تجدید پذیر وسرمایه گذاری در این رابطه ، سرمایه گذاری برروی الکترموتورهای باراندمانبالاومجهز کردن آین پمپها باتکنولوژی روز دنیا وبکارگیری سیستمهای جدید بر روی آنها بمنظور جلوگیری ازسوختن وبهینه سازی انرژی، بهینه سازی تابلوهای برق وتجهیز کردن آنها بانصب خازن وتکنولوژیهای جدید،بکارگیری سیستمهای هوشمند کنترلی ، اصلاح قبوض برق وحذف موارد تعرفه های آزاد وتجاوز از قدرت، استفاده ازطراحی مجدددر خصوص بهینه سازی خطوط انتقال ولوله آبده چاهها وسایر تجهیزات