سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

چکیده:

یکی از مسایل عمده در مبحث تحقیق در عملیات مسایل بهینه سازی است که در هر مورد بنا به فراخور مسأله راه حل خاصی را به کار می برند. یکی از رویکردهای نوین در زمینه حل مسایل بهینه سازی استفاده از انواع خاصی از شبکه های عصبی است. این مقاله به کاربرد این شبکه ها در حل مسایل بهینه سازی و بویژه دسته مهمی از این مسایل با عنوان مسأله فروشنده دوره گرد می پردازد.