سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نصرا… مقدم چرکری – استادیار، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی برق
پریسا جلیلی مرندی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش

چکیده:

در سال های اخیر با پیشرفت علم الکترونیک، حسگرهای کوچک و ارزانی ساخته شده اند که در محیط پخش شده و بر آن نظارت می کنند. به دلیل محدودیت منبع تغذیهف لازم است ارتباطات بین حسگرها در فواصل کوتاه برقرار شوند. با افزایش حجم داده های جمع آوری شده توسط حسگرها روشی برای تحلیل و بررسی آنها لازم است. الگوریتم های یادگیری کمک بزرگی در این راستا محسوب میشوند. در این مقاله الگوریتمی توزیع شده برای انجام رگرسیون مبتنی بر روش های گرادیان افزایشی در شبکه های حسگر بی سیم به منظور تحلیل داده های جمع آوری شده ارائهشده است. در روش ارائه شده حسگرها خوشه بندی شدهسپس یک مسییر همیلتونی بین مراکز خوشه ها برقرار میشود. لازم است حسگرهای درون هر خوشه داده های خود را برای انجام رگرسیون به مرکز خوشه ی مربوطه ارسال کنند. اما از انجایی که این انتقالات مصرف انرژی را زیادی را می طلبد، با محاسبات ریاضی نشان داده ایم که حسگرها می توانند تمام داده های خود را بدون از دست دادنجزئیات در یک یا چند عدد فشرده کرده و آن رابه مرکز خوشه ارسال کنند. این فشرده سازی به نحوی است که هیچ گونه آسیبی به ارزش داده های جمع آوری شده وارد نمی شود. سپس با استفاده از گرادیانافزایشی که بین مراکز خوشه ها و به ترتیب انجام می شودپارامترهای لازم برای مدل کردن داده ها تخمین زدهشده و رگرسیون به صورت توزیع شده انجام می شود. انرژی مصرفی و نیز تاخیر پوشش تمام داده ها در این روش نسبت به همنوعان خود کمتر شده و دقت نیز به مراتب افزایش یافته است.