سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرزاد آریانا – دانشیار، بخش مهندسی مکانیک ، دانشکده فنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا میرزایی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مکانیک ، دانشکده فنی، دانشگاه شهید

چکیده:

این مقاله یک روش معکوس برای بهینه سازی رفتار ارتعاشی خرپای هوشمند (ساخته شده از مواد پیزوالکتریک) ارائه میدهد.در این روش از تقریب مرتبه اول و دوم بسط تیلور استفاده شده است. در هر مورد، روابط به شکل سازگار با روش اجزاءمحدود ارائه شده اند. ماتریسهای سختی و جرم المان خرپای پیزوالکتریک به کمک روابط تحلیلیحاکم بر مواد پیزوالکتریکمحاسبه شده اند، آنالیز حساسیت انجام شده و در نهایت الگوریتمی ارائه شده که به کمک آن، بدون نیاز به تکرار، میزان تغییرات لازم در پارامترهای طراحی برای دستیبای به فرکانسهای طبیعی دلخواه قابل محاسبه هستند.