سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
عباس توکلی – کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت اله آملی، دانشکده فنی، مهندسی
امید جهانیان – استادیار، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشکده مهندسی مکانیک
سیدعلی جزایری – دانشیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:
در تحقیق حاضر موتور خودروی سوناتا ساخت کمپانی هیوندایی کره با استفاده از نرم افزار GT-Power مدلسازی شده است. در ابتدا برای صحه گذاری روش، نمودار قدرت و گشتاور موتور مدلسازی شده با سوخت بنزینی، با نتایج تجربی موجود مورد مقایسه قرار گرفته و همخوانی خوبی مشاهده شده است. پس از تایید مدل، جهت بررسی اثرگازسوز کردن، موتور مورد نظر با سوخت متان مدلسازی شد. در مرحله بعد کمینه مصرف سوخت در زمان های جرقه مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. در ادامه تغییرات قدرت و گشتاور موتور سوناتادر اثرتغییر نسبت هوا به سوخت نیز مورد مطالعه قرار گرفت. کاهش نسبت هوا به هر دو سوخت بنزین و متان منجر به افزایش قدرت و گشتاور موتور می شود. باتوجه به اطلاعات بدست آمده در این تحقیق می توان با برنامه نویسی برای واحد کنترل الکترونیکی خودرو، بهینه زمان جرقه برای قدرت و گشتاور خروجی با سوخت گازی را بدست آورد. همچنین می توان نتیجه گیری نمود که موتور سوناتا با در نظر گرفتن شرایط فوق، قابلیت گازسوز شدن را دارا می باشد.