سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

دکتر جواد سلاجقه – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
مصطفی قانعی طیبلو – کارشناسی ارشد بخش مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

چکیده:

امروزه، هزینه پارامتر مهمی در انجام پروژه ها می باشد. این مهم باعث به وجود آمدن روشهای بسیاری در به حداقل رساندن هزینه گردیده است. در این تحقیق سازه فضاکار چلیک دو لایه بهینه گردیده اسن. بدلیل المان و گره های زیاد در این سازه به روشی دست می یابیم که بوسیله آن المان و گره هایی که سهم اندکی در انتقال بار را دارا می باشند از سازه حدف می گردد این روش، الگوریتم ژنتیک است با استفاده از روش الگوریتم ژنتیگ سازه فضاکار چلیک دو لایه بهینه می گردد و درصد قابل توجهی از المانها و گره ها از سازه حدف می گردد. پس از حذف گره ها و المانها، به سازه های متقارن و زیبایی دست می یابیم که کاهش وزن سازه را در پی دارد. منطقی است که وزن و هزینه رابطه مستقیمی با هم دارند. در پی کاهش وزن سازه ، کاهش هزینه را خواهیم داشت.