سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

روح اله توکلی – دانشجوی دکترا دانشکده مهندسی و علم مواد, دانشگاه صنعتی شریف
پرویز دوامی – استاد دانشکده مهندسی و علم مواد, دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق روشی نوین برای طراحی بهینه سیستم تغذیه گذاری در فرایند شکل ریزی ارایه شده است. اساس این روش بر مبنای ترکیب بهینه سازی عددی و شبیه سازی کامپیوتری فرایند انجماد می باشد. در این روش مشخصات سیستم تغذیه گذاری شامل تعداد تغذیه ها, مکان, شکل و ابعاد آنها به عنوان پارامترهای متغیر در نظر گرفته شده اند و روش بطور سیستماتیک این پارامترها را تغییر داده و بسمت یک جواب بهینه در همسایگی طرح اولیه حرکت می کند. قیود تکنولوژیکی مثل قابلیت قالبگیری بسادگی در روش ارایه شده قابل اعمال می باشند. توانایی روش ارایه شده در طراحی بهینه تغذیه با چند مثال مختلف نشان داده شده است.