سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
احمد رئیسی اردلی – دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد امیدیه،گروه مهندسی شیمی،امیدیه،ایران
مصطفی نریمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی،واحد امیدیه،گروه مهندسی شیمی،امیدیه،ایران

چکیده:
در چند سال اخیر با امکان تامین خوراک کافی پالایشگاه گاز بیدبلند از حوزه پارس جنوبی از طریق خط پنجم سراسری و افزایش ظرفیت واحدهای پالایش بویژه در فصول سرد سال و افزایش ساعت کارکرد واحدهای پالایش ، تنظیم نقطه شبنم گاز با روشهای کنترلی قبل با چالش مواجه گردیده که با مطالعه بر سناریو های مختلف، سه روش که امکان افزایش راندمان برجهای نمزدائی را در برداشته انتخاب و اجرا گردیده است. در روش اول با کاهش دمای برج تماس تا حدی که سایر پارامترهای کیفی گاز را تغییر ندهد از میزان آب همراه گاز کاسته شد و بهترین دما جهت گازهای خروجی از برج تماس 39 درجه سانتی گراد انتخاب گردیده است. در روش دوم با کاهش ساعت تعویض برجهای نمزدائی از 8 ساعت به 5 ساعت تا حد ممکن از بالا رفتن نقطه شبنم در ساعات پایانی فرایند نم گیری در هر برج جلوگیری به عمل آمد و در روش سوم نیز با جلوگیری از عبور گاز سرد به برج بعد از خنک شدن آن از اشباع زودتر از موعد این برج جلوگیری به عمل آمده است که از آثار اجرای این روشها افزایش طول عمر سیلیکاژل به مدت 12 ماه بیشتر و کاهش قیمت تمام شده محصول 7/1ریال به ازاء هر متر مکعب گاز تولیدی ، صرفه جوئی اقتصادی معادل7907میلیون ریال برای یک واحد پالایش و همچنین پایداری در تولید بویژه در فصل سرد سال بوده است