سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
شیدا انصار – سازمان انرژی اتمی ایران- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای – پژوهشکده جرخه سوخت هسته ای
قاسم شاهمرادی – سازمان انرژی اتمی ایران- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای – پژوهشکده جرخه سوخت هسته ای
علیرضا خانچی – سازمان انرژی اتمی ایران- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای – پژوهشکده جرخه سوخت هسته ای
جواد فصیحی رامندی – سازمان انرژی اتمی ایران- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای – پژوهشکده جرخه سوخت هسته ای

چکیده:
جداسازی عناصر سنگین خاک های کمیاب مانند اربیوم، هولمیوم دیسپرسیوم و تربیوم از کانی مونازیت موجود در سنگ معدن آنومالی پنج ساغند یزد با استفاده از روش کروماتوگرافی جانشینی کاتیونی بهینه سازی شد. این عوامل شامل pH ، ارتفاع موثر ستون، سرعت جریان خروجی و دمای واکنش است. از رزین داوکس (گستره اندازه ذرات 200-100میکرون Dowex50w80) جهت جداسازی عناصرمذکور در فوق استفاده شد. فرآیند تفکیک این عناصر از بستر ثابت رزین در ستون کروماتوگرافی با استفاده از محلول اسید سیتریک صورت گرفت. شرایط بهینه pH برای محلول شوینده برابر با 8/2، ارتفاع موثر ستون 20، سرعت جریان خروجی 5/0 میلی متر بر دقیقه و دمای ستون 25 درجه بدست آمد.