سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سینا پروا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- آب دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدحسین محمدولی سامانی – استاد مهندسی عمران دانشکده فنی مهندسی دانشگاه چمران اهواز
علی حقیقی – استادیار مهندسی عمران دانشکده فنی مهندسی دانشگاه چمران اهواز

چکیده:
مقاله حاضر روشی برای اصلاح و تدقیق ضریب زبری مانینگ توسط نرم افزار هیدرولیکی Hec-ras و الگوریتم ژنتیک نرم افزار matlab می باشد. در اکثر محاسبات هیدرولیکی برای تعیین عمق یا دبی جریان، تخمین ضریب زبری بعنوان یکی از پارامترهای موثر لازم است.روش های مختلفی برای تعیین ضریب زبری وجود دارد که یک متخصص براساس یکی از این روش ها و تجربه مهندسی می تواند آن را تخمینبزند. در این مقاله یافتن ضریب زبری مانینگ با ترکیب روش بهینه سازی، اطلاعات موجود و در دسترس رودخانه ها و بر اساس مدلهیدرولیکی رودخانه صورت می گیرد. در انتهای مقاله دو مثال نیز ارائه شده است.