سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
امین احمدپور – آموزشکده فنی و حرفه ای سما،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد ماهشهر،ماهشهر،ایران

چکیده:
فرآیند تزریق گاز در حالت کلی به در دو منظور صورت می گیرد:1. نگهداشتن کامل فشار 2- جلوگیری از کاهش شدید فشارباید دقت شود که در روش اول، فشار مخزن نمی افتد، ولی در روش دوم، مخزن کاهش فشار کمتری نسبت به حالتی که گاز تزریق نمی شود دارد.روش های متعددی برای ازدیاد برداشت از مخازن گاز میعانی وجود دارد که از جمله این روش ها می توان تزریق گاز ، ، را می توان نام برد. در تمامی این روش ها از کاهش فشار استفاده می شود،همچنین از روش تزریق چرخشی گاز به منظور تثبیت فشار بالای نقطه ی شبنم نیز استفاده می شود. به طور کلی روش های تولید در مخازن گاز میعانی به دو صورت انجام می گیرد: تخلیه در اثر افت فشار طبیعی مخزن تا رسیدن به فشار ترک مخزن و تزریق چرخه ای گاز که در این مقاله به آنها پرداخته می شود.