سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هامون زهدی – کارشناس مهندسی مواد، دانشکده مهندسی متالورژی ومواد پردیس دانشکده ه
علی بحری زاده – کارشناس مهندسی مواد، دانشکده مهندسی متالورژی ومواد پردیس دانشکده ه
فرشاد اخلاقی – دانشیار، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده های فنی دانشگ

چکیده:

در این تحقیق کامپوزیت هایی با زمینه آلومینیم A413 حاوی 4/4 درصد حجمی الیاف فولادی از روش تلقیح به کمک خلاء تولید شده و تاثیر پارامترهای مختلفی از جمله دمای مذاب و میزان خلاء اعمالی برروی درصد تخلخل نمونه ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که شرایط بهینه برای تولید کامپوزیت هایی با حداقل تخلخل با اعمال خلاء mmHg120 و دمای ذوب کمتراز °C800 تولید می شوند که در این شرایط میزان تخلخل نسبتاً کم بوده و بطور یکنواخت در سرتاسر نمونه پخش می شود.همچنین فصل مشترک الیاف و زمینه در این کامپوزیتها توسط میکروسکوپ های نوری(OM) و روبشی (SEM) ونیز آنالیز اشعهX مورد مطالعه قرار گرفت و بیانگر پیوند نسبتا ضعیف بین این فازها بود.در نهایت خواص سایشی کامپوزیت ها یی که در شرایط بهینه تهیه شده بودند مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که در m500 ابتدایی از مسیر سایش مقاومت به سایش نمونه های کامپوزیتی مطلوب تر از آلیاژ اولیه (نمونه ی شاهد) می باشد