سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اکرم شریفی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع غذایی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
حمید توکلی پور – استاد یا ر، گروه علوم و صنایع غذایی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

چکیده:

فرایند خشک آرد ن برای محصولات فصلی مانند ریواس آه در سال فق ط چند م اه در دسترس مصرف آننده ق رار م ی گیرند اهمیت زیادی دارد چون با اعمال این فرایند علاوه بر جل