سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد کهنسال – دانشجوی کارشناسی ارشد و رشته مهندسی مواد
مهرداد آقایی خفری – استادیار و رشته مهندسی مواد

چکیده:

فشار هیدرواستاتیک گرم (Hot Isostatic Pressing) فرایندی است که در آن از تاثیرات همزمان دما و فشار بالا برای از بین رفتن حفرات داخلی در قطعات ریخته گری و همچنین به منظور احیا آسیب های خزشی قطعات هوایی مورد استفاده قرار می گردد. دراین تحقیق فرایند فشار هیدرواستاتیک گرم (HIP) در فشار 120 مگاپاسکال و زمان 4 ساعت تحت درجه حرارت های 800 ، 900 ، 1000 ، 1100 ، 1200 درجه سانتی گراد اعمال گردید. جهت تعیین سیکل بهینه از نمونه های HIP شده ازمایش تنش – گسیختگی طبق استاندارد ASTM E139 و تحت شرایط تنش 195 مگاپاسکال و دمای 990 درجه سانتیگراد به عمل آمد. سپس نمونه های HIP شده تحت عملیات حرارتی استاندارد قرار گرفتند با بررسی ریزساختار و انجام آزمایشهای تنش – گسیختگی ، میکروسختی و هدایت الکتریکی تاثیر سیکل بهینه فشار هیدرواستاتیک گرم (HIP) و عملیات حرارتی استاندارد برروی پایداری و خواص مکانیکی و خواص فیزیکی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت نتایج نمونه های HIP شده نشان دادکه شکل رسوباتg’ که مهمترین نقش را در پایداری و استحکام خزشی ایفا می کنند تغییر محسوسی نموده و توزیع کاربیدها نیز در نمونه های HIP شده افزایش یافته است می توان گفت که با اعمال عملیات حرارتی برروی نمونه های HIP شده ریزساختارهای بازیابی شده و خواص خزشی و میکروسختی افزایش یافته است ولی هدایت الکتریکی افزایش چندانی نیافته است.