سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی نیکوسخن لامع – مرکز تحقیقات فناوری هدایت و کنترل- سازمان صنایع هوافضا، کارشناس ارشد
سید یاسر نبوی – کارشناس ارشد هوافضا- گرایش مکانیک پرواز و کنترل
هادی نوبهاری – دانشگاه صنعتی شریف – استادیار، دکتری هوافضا – گرایش مکانیک پرواز و کنت

چکیده:

قانون هدایت کاپا یکی از قوانین هدایت فاز میانی موشک های تاکتیکی می باشد. این قانون هدایت تا به حال با شبیه سازی عددی به صورت کامل ارزیابی نشده است. در این مقاله، با ارزیابی و مقایسه آن با نتایج حل عددی مسئله کنترل بهینه و تحلیل نتایج، دیده می شود که میان پاسخ های هدایت کاپا و حل بهینه عددی اختلاف زیادی وجود دارد. در ادامه با توجه به ویژگی های خاص مسئله هدایت فاز میانی و ضعف های هدایت کاپا در ارضای تابع هزینه مفروض، یک ضریب اصلاحی در روابط آن درنظر گرفته شده است. پارامترهای قانون هدایت جدید با الگوریتم بهینه سازی توده ای مورچه ها تعیین شده است. مقایسه نتایج روش جدید با قانون هدایت اصلی و حل بهینه عددی نشان می دهد که با بهره گیری از روش جدید می توان عملکرد هدایت فاز میانی را به میزان چشمگیری بهبود بخشید.