سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
مصطفی زاهدزاده – دانشگاه فردوسی مشهد- گروه هوافضا
علی اسماعیلی – دانشگاه فردوسی مشهد- گروه هوافضا
محمد حسن جوارشکیان – دانشگاه فردوسی مشهد- گروه هوافضا
مجتبی زاهد زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:
هدف از این تحقیق شبیه سازی و بهینه سازی موتور موشک سوخت جامد بدون شیپوره است، به طوری که ابتدا شبیه سازی عددی بالیستیک داخلی این نوع موتورها با استفاده از حل عددی و الگوریتم فشار مبنا به صورت سه بعدی تقارن محوری بررسی شده و سپس با استفاده از روش بهینه سازی NFPSO مناسب ترین موتور موشک بدست می آید، به گونه ای که ماکزیمم ضربه ویژه کل را داشته باشد. ضخامت سوخت، قطر داخلی، قطر خارجی و طول سوخت به عنوان پارامترهای اساسی در نظر گرفته شده و ضربه ویژه کل نیز به عنوان تابع هدف انتخاب گردیده و شرط اینکه جرم سوخت ثابت بماند نیز در نظر گرفته شده است.