سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا حجی – دانشجوی دکترای مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق برای یک روش بازرسی نمونه گیری پیوسته مجموع هزینه های بازرسی، هزینه های دوباره کاری ، و هزینه های واحدهای برگشتی از مشتری مورد بررسی قرار گرفته است. در این روش بازرسی، دو گام وجود دارد: در گام 1 هر قطعه ؟؟؟؟ می شود و در گام 2 هر قطعه به طور تصادفی با احتمال آلفا، تا کسب یک قطعهخراب، بازرسی می شود و دوباره گام 1 از نو آغاز می شود. در اینتحقیق با توجه به مقادیر هزینه های هر واحد بازرسی، دوباره کاری، و برگشتی از مشتری مقدار بهینه k بررسی شده است و نشان داده شده است که یا باید بازرسی اقلام صد در صد باشد، مانند تولید به هنگام، یا باید بازرسی کاملاً تصادفی باشد، هر قطعه با احتمال آلفا بازرسی شود.