سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
صغری ناظمی تاج الدین – دانشجوس کارشناسی ارشد گروه هوش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مهدی یعقوبی – عضو هیئت علمی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:
مقاله روشی مبتنی بر آشوب برای حل مسائل بهینه سازی چند هدفه فراهم کرده است. NSGA-II به دلیل پیچیدگی محاسباتی کم و سادگی و همچنین قابلیت حفظ یک محدوده از جواب ها، به یک الگوریتم بهینه سازی مشهور در حوزه بهینه سازی چند هدفه تبدیل شده است، ایجاد تنوع در ناحیه پارتو بهینه یکی از ملزومات در MOP هاست که این الگوریتم در این مورد دارای کاستی هاییست. برای بهبود و رفع این مشکل در اینم مقاله از دخالت نگاشت آشوبی برای تولید نسل های بعدی استفاده شده است. نتایج روی توابع تست این حوزه اعمال شده و روش ارائه شده هم از لحاظ سرعت پیشروی به سمت پارتو بهینه و هم از لحاظ معیارهای همگزایی و گسرتش، در اغلب موارد بهتر از NSGA-II عمل کرده است.