سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد قادری – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهندسی– آزمایشگاه پژوهشی انتقال و
علی خوش خلق – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهندسی– آزمایشگاه پژوهشی انتقال و
محمودرضا حقی فام – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهندسی– آزمایشگاه پژوهشی انتقال و

چکیده:

تراکم و اضافه بار در خطوط همواره یکی از مشکلات اساسی بهر ه برداری شبکه قدرت می باشد . از پ ی آمدهای این مسئله در سیستمهای تجدید ساختار یافته می توان به جهش های ناگهانی قیمت در برخی نواحی، افزایش قدرت بازار و کاهش رقابت در بازار اشاره کرد . در این مقاله هدف کاهش تراکم با استفاده از پیشنهاد بارهای قابل قطع می باشد . آنالیز حساسیت با استفاده از ضریب جابجایی در تولید باسهای مختلف به منظور یافتن بارهای با حساسیت کافی برای کاهش تراک م انجام میشود. از آنجا که حداقل میزان خاموشی و همچنین حداقل هزینه بهره برداری از اهدافISOمی باشد، بهینه سازی چنددفه با استفاده از روشL-P متریک برای رسیدن به این اهداف انجام می گیرد. به این منظور شبیه سازی انجام شده و نتایج شبی ه سازی بر روی شبکه استان دارد 14 شینهIEEE آورده شده است.