سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عفت سادات رباط جزی – کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
زهرا فصیحی پور –
حمیدرضا حسن آبادی –

چکیده:

تصویرسازی های متحرک نظیر انیمیشن های رایانه ای به طور فزاینده درآموزش مبتنی بررایانه رایج شده اند هدف از مطالعه حاضر تعیین میزان تاثیر برعملکرد به هنگام کاربرد زمان کم یا زیاد درفراگیری مواد آموزشی است بنابراین یک نمونه 80 نفری از دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی به گونه تصادفی به 4 گروه (n=٢٠ منتسب شدند و انیمیشن شکل گیری صاعقه را طی 16 مرحله به صورت زنجیره علی درقطعه های معنادار دیدند که دروجه حسی متن شنیداری دربرابر متن دیداری و کنترل سرعت ارایه مطالب سیستم سرعت دربرابر یادگیرنده – سرعت متفاوت بودند همانطول که انتظار می رفت گروه های یادگیرنده سرعت زمان متفاوتی را درمقایسه با گروه های سیستم سرعت صرف مطالعه مواد آموزشی کردند و مشخص شد که دانش آموزان گروه یادگیرنده سرعت عملکرد بالاتری رادرآزمون یادسپاری داشتند همچنین گروه های شنیداری نسبت به گروه های دیداری درآزمون یادسپاری اطلاعاتب بیشتری را به یادآورند که اصل وجه حسی تایید شد.