مقاله به کارگيري نرم افزارهاي GIS در ارتقاي ايمني جاده ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مطالعات مديريت ترافيك از صفحه 111 تا 130 منتشر شده است.
نام: به کارگيري نرم افزارهاي GIS در ارتقاي ايمني جاده ها
این مقاله دارای 20 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم اطلاعات جغرافيايي
مقاله ايمني
مقاله تصادف ها
مقاله نرم افزار مکاندار ره نگار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني كرماني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جهاني تهمينه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) به عنوان بهترين راه حل در زمينه تهيه و نگهداري و ارايه اطلاعات جغرافيايي شناخته شده است. با توجه به اينکه داده هاي مکاني از عناصر بنيادي سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي مي باشند، به کارگيري GPS به عنوان ابزار تشخيضص موقعيت مکاني موارد در شناسايي و ارايه راه حل مشکلات را ه ها در سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) مي تواند در ارتقاي ايمني جاده ها بسيار موثر و مفيد واقع شود. در اين راستا فرآيندي با استفاده از سيستم GIS، GPS و ساير نرم افزارهاي مرتبط طراحي شد تا به کمک آن بتوان خرابي ها و ساير مشکلات را در شرايط ايده آل در کوتاه ترين زمان ممکن و با دفعات، جهت تسريع در امر تصميم گيري در اختيار متخصصان و مديران قرار داد.
در سيستم اطلاعات جغرافيايي، اطلاعات به صورت مختصاتي (Z، Y و X) ذخيره مي شود. به عبارت ديگر مختصات مکاني هر نقطه مخاطره آميز و همچنين تصادف ها را نيز مي توان مشاهده کرد و مي توان لايه هاي مختلف اطلاعات را به صورت اطلاعات مکاني، نموداري، جدولي و يا به صورت نقشه اي ارايه کرد و به هم مرتبط ساخت. پس از برداشت عوارض مختلف از طريق نرم افزار مکاندار ره نگار، لايه هاي داده اي مختلف در محيط ديگري از نرم افزارهاي مرتبط به GIS ايجاد شد و براي هريک از لايه ها جداول توصيفي شناساگر ويژگي هاي آن تهيه گرديد و به بررسي هر يک از لايه ها به طور جداگانه پرداخته شد.
در طراحي اين فرآيند سعي شده است که با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS و نرم افزارهاي مربوط به آن تمهيداتي در جهت ايمني هر چه بيشتر مسيرهاي موجود و مسيرهاي در دست احداث برداشته شود. سيستم طراحي شده و ارايه گرديد و يک مورد هم به عنوان مثال از بزرگراه کردستان (مسير رفت و برگشت) برداشت شد و موارد و مشکلات آن با استفاده از روش ارايه شده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و راه کارهاي مربوطه ارايه گرديد.