سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

گلناز بغدادی – تهران، دانشگاه شاهد، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی پزشکی
محمد میکائیلی – تهران، دانشگاه شاهد، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی پزشکی

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از ماشین رگرسیون بردارهای پشتیبان (SVRM) سعی می شود مقدار گلوکز خون پیشبینی شود. با توجه به گزارشات اعلام شده در هر 30 ثانیه در دنیا یک فرد دیابتی به علت عدم کنترل قند خون، قطع عضو می شود. اگر بتوانسیستمی طراحی کرد که میزان قند خون را از قبل برای بیمار دیابتی پیشبینی کند، بیمار می تواند با مصرف دارو و یا تغذیه مناسب ازبهم خوردن تعادل قند خون خود جلوگیری کند و برروی آن کنترل داشته باشد. سیستم طراحی شده، با دریافت سیگنالی از میزانگلوکز خون اندازه گیری شده در ساعات قبلی ، مقدار گلوکز خون را در فاصله زمانی بعدی پیشبینی می کند. با آزمایش و اعتبار سنجی سیستم توسط داده های ثبت شده از یک فرد دیابتی، میانگین و انحراف استاندار خطای سیستم حدود mmol/dl 0.6765 ±207227 بدست آمده است. عدم وابستگی سیستم به کاربر، از جمله مزایای سیستم در طراحی کنترلرهای خودکار است.