سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
عادل اکبری مجد – دانشیاردانشگاه محقق اردبیلی، گروه برق-قدرت، اردبیل،ایران
مهدی میرزایی – دانشجوی دکتری دانشگاه محقق اردبیلی، گروه برق-قدرت، اردبیل،ایران
محمد یزدانی – دانشجوی دکتری دانشگاه محقق اردبیلی، گروه برق-قدرت، اردبیل،ایران
علیرضا نوروزی – دانشجوی دکتری دانشگاه محقق اردبیلی، گروه برق-قدرت، اردبیل،ایران

چکیده:
در این مقاله کنترلر PID برای تنظیم ولتاژ خروجی مبدل DC/DC نیم موج نامتقارن با دوبرابر کننده جریان بررسی میشود. کنترلر یک کنترلر PID می باشد که ضرایب آن با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری بدست می آید