سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
سمانه تقوی زاده فروتن – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مهدی یعقوبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مرضیه کامران پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان

چکیده:
بهینه سازی قابلیت به حجم وسیعی از پژوهشها را به خود اختصاص داده است. به منظور اندازه گیری قابلیت اطمینان یک سیستم، ابتدا سیستم به اجزایی شکسته می شود و سپس قابلیت اطمینان سیستم قابلیت اطمینان اجزای آن بیان می گردد. در این مقاله از الگوریتم بهینه سازی فاخته ی کیاتیکی در جهت حل مسایل قابلیت اطمینان استفاده شده است. الگوریتم بهینه سازی فاخته، الگوریتم بهینه سازی متا اکتشافی است که برای مسایل بهینه سازی غیر خطی پیوسته کارایی دارد و جمعیت اولیه ی آن بوسیله تولید کننده ی اعداد کیاتیکی در عوض اعداد تصادفی در الگوریتم بهینه سازی فاخته ی کلاسیک ایجاد شده است. کارایی این الگوریتم بر روی دو مساله ی بهینه سازی قابلیت اطمینان تست شده است و نتایج با متدهای شناخته شده ی دیگر مقایسه گردیده است، دست آوردها نشان دهنده ی کارایی ترکیب پیشنهادی است.