سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زهره هوشنگی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، مدیریت سیستم و بهره وری- دانشگاه
جمال شهرابی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از مهمترین مؤلفه های تأثیرگذار در افزایش رضایتمندی مشتریان خدمات امدادی، کوتاه بودن زمان امداد می باشد که مهمترین فاکتور تأثیرگذار بر آن زمان رسیدن امدادگر به محل امداد میباشد. رشد تصاعدی شهرها و عدم توسعه متناسب را ههای ارتباطی و افزایش عرضه خودرو در بازار، حجم ترافیک زیادی را به خیابانها و جاده ها تحمیل نموده است. یکی از مهمترین پیشامدهای این امر، طولانی شدن زمان سفرهای درون شهری است که فرایند امدادخودرو را در کاهش زمان دسترسی به محل امداد در شهر تهران با دشواری روبرو کرده است. به همین منظور شناخت کامل تقاضای امداد و پیش بینی آن در برنامه ریزی و استقرار امدادگران به گونه ای که بتواند زمان انتظار را تا حد مطلوب مشتریان کاهش دهد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار گشته که این امر با بکارگیری تکنیک های نوین داده کاوی مکان محور نتایج بسیار قابل توجه و دقیقی در بر دارد. داده کاوی مکان محور مجموعه ای از تکنیکها و مدلهایی است که مشخصاً داده های دارای مشخصات مکانی مربوط به پدیده های مورد بررسی را پردازش می نماید. ایده اصلی داده کاوی مکا نمحور بررسی ویژگیها و روابط بین پدیده ها با در نظر گرفتن مکان آنها می باشد. دراین مقاله با استفاده از تکنیک های داده کاوی مکان محور و تحلیل های خوشه ای به ترسیم سطوح هموار از اطلاعات پرداخته شده که در آن به شناسایی نقاط پرتمرکز امداد وسایل نقلیه، تعیین روند تغییرات امداد در طول زمان و پیش بینی دینامیک میزان قاضا در مناطق مختلف در شهر تهران در دوره زمانی مورد بررسی پرداخته میشود.