سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میثم نوروزی فر – گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
مژگان خراسانی مطلق – گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
حمیدرضا نادرپور – گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده:

در این کار تحقیقاتی، حذف اکسوآنیونهای- کروم (VI) از آبهای طبیعی با استفاده از زئولیت طبیعی اصلاح شده با یک واکنشگر دی آمینی جدید ‘N و ‘N و ‘N و N و N و N- هگزامتیل 1 و 9 نونان دی آمونیوم برماید انجام شد. از روشهای مختلف TGA,XRF,XRD و … برای شناسایی زئولیتها و از روش اسپکتروسکپی Uv-vis برای اندازه گیری کمی یونهای کروم (VI) استفاده شد. حذف یونهای کروم (VI) وابسته به قدرت اسیدی محلول بوده و ماکزیمم مقدار حذف در pH<1/5 می باشد. همچنین، مقدار کروم (VI) حذف شده وابسته به مقدار جاذب و زمان تماس محلول آلوده با جاذب می باشد. بر اساس نتایج بدست آمده، مکانیسمی برای حذف یونهای کروم (VI) ارائه گردید.