سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ناصر باقری مقدم – دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علامه طباطبائی
عظیم زارعی – دکتری تحلیل سیستم ها

چکیده:

تصمیم‌گیری در خصوص ارزیابی و انتخاب تکنولوژی همواره یکی از چالش‌های تصمیم‌گیری در مدیریت تکنولوژی محسوب می‌شود. این تصمیم‌ها با توجه به پی‌آمدهای قابل توجه، از اهمیت شایانی برخوردار اند. در این تصمیم‌ها لازم است که گزینه‌ها با توجه به مجموعه‌ای از شاخص‌های کمی و کیفی و بعضا متناقض ارزیابی و اولویت‌بندی شوند که این امر انتخاب تکنولوژی مناسب را دشوار می‌نماید. بعلاوه، از آنجا که تصمیم‌ها غالبا به صورت گروهی اتخاذ می‌شوند، حصول به یک اجماع نیز دشوار است. در این مقاله به تصمیم‌گیری در خصوص انتقال تکنولوژی تولید ترانسفورماتورهای خشک رزینی پرداخته و از روشهای تصمیم‌گیری چند شاخصه ,AHP ELECTERE و TOPSIS استفاده شده است. به دلیل آنکه هر یک از این روشها با رویکرد خود به مدلسازی و حل مسئله می پردازد، در شرایط مختلف هر یک دارای مجموعه‌های جواب متفاوت بوده که این امر مورد تحلیل آماری قرار گرفته است. سرانجام با توجه به شرایط حاکم بر مسئله نتایج تفسیر و بهترین جواب مشخص گردیده است