سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

الناز صباغ تازه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی تبریز
ناصر علی اصغرزاده – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
احمد بای بوردی – مربی پژوهشی موسسه تحقیقات خاک و آب تبریز

چکیده:

علی رغم وجود مقادیر قابل ملاحظه ای از عناصر ریز مغذی در کمپوست، به دلیل pH بالای هفت و همچنین تشکیل کمپلکسهای آلی – فلز، جذب این عناصر در این کود آلی در حد پایینی قرار دارد . گوگرد از طریق اکسید شدن و تولید پروتون، پتانسیل لازم برای کاهش pH را حداقل در مقیاسهای کوچک اطراف ذرات خود دارا بوده و به خصوص در منطقه ریزوسفر می تواند در آزاد شدن عناصر فوق، در خاک و کمپوست مؤثر واقع شود . انتظار می رود افزودن گوگرد به کمپوست، فعالیت میکروارگانیسم های کموارگانوتروف اکسیدکننده گوگرد را افزایش دهد