سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی مرشدی – عضو هیأت علمی بخش تحقیقات خاک و آب
حسین خدادادی – عضو هیأت علمی بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورز

چکیده:

در استان چهارمحال و بختیاری ، یونجه یکی از محصولات مهم منطقه بوده که سطحی بالغ بر 17000 هکتار را به خود اختصاص داده و در تناوب زراعی و تعلیف دام حائز اهمیت می باشد . یونجه به دلیل توانائی بالقوه در تثبیت بیولوژیک ازت در حاصلخیزی خاک و لذا عملکرد محصول بعد و کاهش مصرف کودهای ازته می تواند نقش بسزائی در اقتصاد منطقه و حفظ محیط زیست داشته باشد و لیکن یا به دلیل عدم وجود باکتری های تثبیت کننده ازت و یا به دلیل فعالیت اندک این باکتری ها و یا عدم آگاهی کشاورزان به این مهم، طبق بررسی های بعمل آمده، مشاهده می شود که کشاورزان منطقه پس از برداشت هر چین به مصرف کود اوره گاه تا 200 کیلوگرم در هکتار مبادرت می ورزند و از این شیوه به تعبیر ایشان برای افزایش عملکرد پاسخ مثبت نیز می گیرند . در پژوهشی که طی سالهای 1372 تا 1375 در منطقه شهرکرد صورت گرفته هیچگونه غده بندی در محصول شبدر مشاهده نشد ( خدادادی، (.1377 همچنین در پژوهش دیگری در همین منطقه، در سالهای 1370 تا 1375 هیچگونه باکتری همزیست با یونجه شمارش نشد ( مرادمند، 1377)