سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر پاکدل – فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد – دانش
حسن فرهنگی – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد – دانشگاه تهران
مسعود امامی – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد – دانشگاه تهران

چکیده:

کامپوزیت های زمینه فلزی تولید شده با روشهای ریخته گری معمولاً دارای مشکلاتی نظیر تخلخل و توزیع نامناسب ذرات تقویت کننده می باشند. برای کاهش این عیوب و رسیدن به خواص مطلوب، می توان از فرآیندهای ثانویه مانند اکستروژن برای این مواد استفاده کرد. در این پژوهش کامپوزیت Al-6061 تقویت شده با 10% حجمی ذرات SiC با اندازه متوسط 48 میکرومتر با روش ریخته گری همزدنی تولید شد و تأثیر دمای اکستروژن بر ریزساختار، میزان تخلخل و انعطاف پذیری آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر آن است که اعمال فرآیند اکستروژن داغ باعث کاهش میزان تخلخل و افزایش درصد ازدیاد طول کامپوزیت نسبت به حالت ریختگی می گردد. همچنین با افزایش دمای اکستروژن، میزان تخلخل در ریزساختار کاهش و انعطاف پذیری کامپوزیت افزایش می یابد. بررسی های شکست نگاری توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی نیز نشان داد که مکانیزم عمده گسیخته شدن ماده، شکست ذرات تقویت کننده می باشد.