سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
یوسف حسینی نژادی دیزج – کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران – آذربایجان غربی
سعید جبارزاده کنگرلوئی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، گروه حسابداری، ارومیه ایران
پرویز پیری – استادیار، دانشگاه ارومیه، گروه حسابداری ارومیه ایران
علی اصغر نظامی – کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ، آذربایجان غربی

چکیده:
صورت سود و زیان یکی از اصلی ترین صورت های مالی واحد اقتصادی می باشد که نشان دهنده مالی واحد تجاری در طی یک دوره مالی است. اما مدیران باانگیزه های و روشهای مختلف سعی می کنند را مدیریت کنند. اغلب مدیران تمایل دارند سطح و نرخ سود سهام را حفظ کند و سیاست سود سهام با ثبات را دنبال کنند. در پژوهش جاری سعی شد بررسی شود که آیا شرکتهای انتخابی در بورس اوراق بهادر تهران در دوره زمانی 1380 تا 1390 جهت رسیدن به سطح سود سهام هموار، فعالیتهای واقعی واحد تجاری را دستکاری می کنند یا نه؟ جهت اندازه گیری مدیریت سود واقعی از سه مدل هزینه های اداری، عمومی، عمومی، فروش روش مورد استفاده برای آزمون فرضیه ها، تحلیل همبستگی و رگرسیون می باشد.