سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

اعظم رضوی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک شناسی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
احمد تاج آبادی پور – عضو هیئت علمی گروه خاک شناسی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
حسین شیرانی – عضو هیئت علمی گروه خاک شناسی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

چکیده:

شوری خاک و آب یکی از عوامل اصلی محدودیت توسعه و تولید محصولات کشاورزی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک است . در اغلب این مناطق یون های سدیم، کلر و بور به عنوان یون هایی که اثرات زیان آوری بر گیاه دارند و باعث به هم خوردن تعادل یون ها و اختلالات تغذیه ای در گیاه می شوند، شناخته شده اند از دیگر سو نیتروژن یکی از مهمترین عناصر غذایی در تولید بوده که دررشد رویشی، ساختمان کلروفیل و پروتئین های گیاهی و تولید میوه و دانه دخالت داردنیتروژن عنصری است که جذب آن در شرایط شور بسیار تحت تأثیر قرار می گیرد . کاهش جذب نیتروژن در اثر شوری از عوامل مهم کاهش رشد گیاه است و مشخص شده که کلر مانعی برای جذب و اسیمیلاسیون نیترات می باشد از طرف دیگر کودهای حیوانی و سایر بقایای مواد آلی اثرات مثبتی بر خصوصیات فیزیکی و خواص شیمیایی خاک دارد که در نهایت باعث افزایش عملکرد می شود پسته یکی از محصولات استراتژیک کشور بوده که به علت مقاومت نسبی به شوری اغلب در مناطق خشک و شور کشت می شود و رشد آن تحت تأثیر شوری قرار گرفته و عملکرد آن کاهش می یابدبا توجه به اهمیت این محصول، لازم است که در این مناطق از بر همکنش مثبت و مفید کودهای آلی و شیمیایی جهت افزایش محصول و بهبود وضعیت خاک استفاده نمود .