سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
مجید لک – کارشناسی مهندسی سیمان
رضوان بهفر – دانشجوی دکتری شیمی دانشگاه اراک
مهدی ساکی – کارشناسی مهندسی سیمان،تکنیسین آزمایشگاه نانو بتن امین (قم)

چکیده:
استفاده از خوراک کوره مطلوب موجب افزایش پایداری سیستم پخت و کاهش مصرف انرژی حرارتی خواهد شد. تأمین چنین خوراکی مستلزم استقرار سیستم کنترل خودکار و پویا متشکل از نیروی انسانی متخصص و تجهیزات مختلف به همراه ثبت نتایج اندازه گیری و مشاهدات عینی در قالب سیستم ممیزی مواد و چگونگی ارتباط بخش ها و گردش کاربین آنها، تفکر و روح مسلط بر آن با ارائه نمونه ای کاربردی از نحوه اجرا و پیاده سازی عملی سیستم و نتایج بسیار مطلوب حاصله بیان می شود.مواد اولیه طبیعی حاوی یک سری مواد فرعی و عناصر جزئی می باشند، که نقش قابل توجهی در واکنش های کوره دارند. در این مقاله سعی شده واکنش های مواد خام در کوره و اثری که بر روی پخت می گذارند بررسی شود،تغیرات شیمیایی مواد خام می تواند میزان مصرف انرژی را به مقدار قابل توجهی کاهش دهد. ترکیب شیمیایی مواد خام (خوراک کوره) نقش عمده را در تعیین مدت زمان پخت کلینکر دارد. منظور از مدت زمان پخت زمانی است که لازم است تا یک خوراک کوره با نرمی معین و در در جه حرارت معینی آنچنان پخته شود که مقدار درصدوزنی آهک آزاد آن بیشتر از 2 درصد نباشد. با افزایش ضریب اشباع آهکL.S.F مدول سیلیس و مدول آهن (بمقدارجزئی) زمان پخت بیشتر می شود.