سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
امیرعلی کوهستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سیدرضا صالح – استادیار گروه مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:
مبدل انرژی غشایی چرخشی نوعی از تجهیزات جهت کاهش انرژی مصرفی میباشد که در صنعت ساختمان کاربرد دارد. این مبدل که علاوه بر انتقال حرارت انتقال جرم را انجام میدهد میتواند هوای ورودی به ساختمان را از پیش تهویه کند. ما در این مقاله به تأثیر نسبت طول دهانه ورودی مایع به طول کل مبدل انرژی غشایی مایع-هوا 1 و نسبت ارتفاع به طول کل همین مبدل بر کارآیی محسوس، نامحسوس و کل مبدل انرژی غشایی چرخشی 2 آن توجه نموده ایم . با فرض آرام بودن جریان در کد نوشته شده از مقایسه نتایج عددی حاضر فهمیده میشود که با افزایش طول دهانه ورودی کارآیی کاهش مییابد. همچنین از بررسی نسبت ارتفاع به طول مبدل انرژی غشایی مایع- هوا این نتیجه به دست آمد که با افزایش نسبت ظاهری باز هم کارآیی کاهش مییابد