سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید محمد لاری بقال – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکد
علی رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکد
احمدعلی آماده – دانشیار، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی، دان
هادی مرادی – کارشناس ارشد، پژوهشکده علوم و فناوری مهام، گروه صنایع مهام

چکیده:

پوشش های نانو کامپوزیتی (Ni-Al(2)O(3 و Ni-SiC که به روش آبکاری الکتریکی مستقیم و پالس تولید می شود مقاومت به خوردگی و سایشی بالایی دارند از این رو در صنایع مختلف کاربردهای وسیعی دارد. در این تحقیق پوشش نانو کامپوزیتی Ni-SiC و( Ni-Al(2)O(3 با استفاده از حمام آبکاری واتس حاوی نانو ذرات سرامیکی در شرایط جریان های مستقیم، پالسی مربعی و مثلثی تولید شدند. قطر متوسط ذرات(Al(2)O(3 و 50SiC نانومتر بود. قسمت سایش و سختی سنجی برای بررسی مقاومت سایشی و بررسی های ریز ساختاری توسط SEM و بررسی های یافت توسط XRD انجام شد. نتایج، نشان داد نوع جریان تأثیر مهمی بر رفتار سایشی و بافت کریستالوگرانی، سختی، مقدار و توزیع ذرات سرامیکی در پوشش دارد. پوشش ه ای تولید شده با پالس مثلثی مقاومت به سایش بیشتری را نسبت به پوشش های تولید شده با جریان مستقیم و جریان پالسی مربعی، نشان می دهند.