سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید ابراهیمیان – اصفهان- دانشگاه صنعتی مالک اشتر، محقق و مدرس دانشگاه
مسعود میرزایی – تهران- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشیار

چکیده:

در این مقاله، پس از ارائه مباحثی اجمالی درباره نازلهای پیشرفته امروزی، میدان جریان اطراف نازل آیروسپایک (Aerospike) تقارن محوری با شرود تخت و شرود قایقی (Boat-Tail Shroud) که به عنوان بارزترین طرح پیشنهادی برای دستیابی به یک سازوکار تطابقی جهت ارضای مفهوم سازگاری با (یا جبرانسازی) ارتفاع (Altitude Adaptation or Compensation) شناخته میشود، با استفاده از روش عددی مبتنی بر دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)، شبیه سازی میگردد. طی فرآیند تحلیل، ساختارهای جریان قاعده شرود و پلاگ (Plug) و نیز اثرات جریان بیرونی بر روی پلوم خروجی از ن ازل بررسی میشود. همچنین مشخصه های عملکردی مانند فشار قاعده و نیروی تراست نازل و تغییرات آنها با ارتفاع پروازی (برحسب نسبت فشار ) ارزیابی می گردد. نتایج تجربی و عددی به دست آمده در مراجع دیگر نیز با نتایج شبیه سازیهای به عمل آمده برای تأیید صحت و دقت شبیه سازیهای موجود مقایسه و ارائه میشود.