سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

شاهین شاهسونی – استادیار گروه آب و خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

اگرچه که نقش گوگرد در رشد گیاه سالها است که شناخته شده است و حتی آنرا بعنوان چهارمین عنصر موردنیاز گیاه میشناسند [5] ، ولی در کشور ما توجه زیادی به کمبود این عنصر در گیاهان زراعی نشده است . در مناطقی که مقدار گوگردی که از هوا توسط باران وارد خاک می شود کمتر از 20 کیلو گرم در هکتار باشد و یا خاک عصاره گیری شده توسط کلرور کلسیم دارای S کمتر از 4 mgkg -1 باشد گیاه کشت شده در چنین خاکی میتواند دچار کمبود گوگرد گردد که نهایتا می تواند تاثیر بسزائی در کمیت و کیفیت محصول داشته باشد . اگر چه غلات از نظر نیاز گوگرد برای بهترین رشد متوسط 20) کیلو گرم در هکتار ) میباشد . کمبود گوگرد در گندم نه تنها میتواند باعث کاهش عملکرد آن گردد . [2] همچنین می تواند باعث کاهش خاصیت خمیرائی و نانوائی آن نیز گردد [5] و نسبت ازت به گوگرد در دانه می بایست 17:1 باشد