سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سعید کلیچ – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان
احمد گلچین – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان

چکیده:

خاکهای شور و سدیمی از مشخصه مناطق خشک و نیمه خشک بوده که در کشور ما وسعتی در حدود 15 تا 26 میلیون هکتار، یا به عبارتی 10 تا 15 درصد مساحت ایران را به خود اختصاص داده استخاکهای سدیمی و شور و سدیمی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی مناسبی نداشته و توان تولید محصول نیز در آنها کم می باشد . با توجه به مساحت گسترده اراضی شور و سدیمی در کشور ضرورت اصلاح و احیاء این اراضی که پتانسیل و قابلیت کشت و کار در آنها وجود دارد امری اجتناب ناپذیر بنظر می رسد . هدف از انجام این تحقیق، اصلاح یک خاک شور و سدیمی
با بهره گیری از ترکیبات معدنی کلسیم دار ( گچ ) بهمراه ضایعات آلی اسیدی و غیر اسیدی و همچنین بررسی تأثیر استفاده توأم و جداگانه این مواد در اصلاح خاک ذکر شده می باشد .