سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد ملکی پویا – معاون آموزشی و دانشجویی و عضو هیأت علنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیج
مجتبی احمدی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز،

چکیده:

کمردرد یکی از آسیب ها و بیماری های شایع در جوامع امروزی به شمار می رود که که تلاش های بسیاری به منظور تشخیص علت های آن صورت گرفته است. ولی متأسفانه تاکنون علت مشخصی برای آن گزارش نشدهاست. بسیاری از پژوهشگران علل مختلفی مانند: وضعیت نامناسب بدنی، وجود ناهنجاری های وضعیتی، کشیدگی لیگامنت ها، اسپاسم عضلانی، آرتروز مهره هایکمری، فتق دیسک ، استئوپوروز ، استئوکندروز ، رادیکولیت وسیاتیک را با کمردرد مرتبط دانسته اند. در این تحقیق که به صورت شبه تجربی انجام شده است، از بین بیماران مرد مبتلاء به کمردرد تعداد 15 نفر انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه شاهد و تحقیق تقسیم شدند . گروهتحقیق به مدت 11 هفته و هر هفته 7 جلسه و هرجلسه 10 تا 85 دقیقه به انجام تمرینات ورزشی پرداختند . در اینتحقیق برای اندازه گیری میزان احساس درد از پرسش نامه کیوبک استفاده گردید. آزمون کولموگروو اسمیرنوو – جهت بررسی نرمال بودن داده ها انجام شد، و نرمال بودن داده را نشان داد. داده ها با استفاده از آزمون T در نرم افزاراس. پی. اس. اس با ضریب آلفای 1% و سطوح اطمینان 55 % مورد ارزیابی قرار گرفت