مقاله تاثير اجراي جزيي يا ناقص تعهد بر حق حبس با مطالعه تطبيقي در حقوق برخي كشورهاي اروپايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1387 در مدرس علوم انساني از صفحه 93 تا 112 منتشر شده است.
نام: تاثير اجراي جزيي يا ناقص تعهد بر حق حبس با مطالعه تطبيقي در حقوق برخي كشورهاي اروپايي
این مقاله دارای 20 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعهدات متقابل
مقاله ايفاي جزيي يا ناقص
مقاله حق حبس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عيسايي تفرشي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پارساپور محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: محقق داماد سيدمصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تعهدات متقابل، لزوم همزماني ايفاي تعهدات و حق خودداري از اجراي تعهد با امتناع طرف مقابل به عنوان دو قاعده لازم و ملزوم يكديگر در حقوق ايران و بيشتر كشورهاي اروپايي مورد پذيرش قرار گرفته است.
آنچه مقاله حاضر به آن پرداخته است اين است كه اگر يكي از دو طلبكار متقابل پيشقدم شده و به اجراي جزيي يا ناقص تعهد خود اقدام كند، اين امر چه تاثيري بر حق حبس طرف ديگر مي گذارد. نگارندگان با طرح سوال بالا بعد از بررسي و نقد ديدگاههاي مختلف در اين باره به اين نتيجه رسيدند كه در فرض مساله در بعضي موارد و با لحاظ شرايطي در اثر تجزيه حق حبس به همان نسبت از تعهد كه ايفا شده‌، حق حبس طرف مقابل از بين خواهد رفت.