مقاله تاثير اخلاق در انديشه و ادراك انسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان 1387 در اخلاق در علوم و فناوري از صفحه 77 تا 84 منتشر شده است.
نام: تاثير اخلاق در انديشه و ادراك انسان
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق
مقاله ادراك
مقاله عقل نظري
مقاله عقل عملي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده جهرمي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: توجه به رابطه بين اخلاق و علم اندوزي انسان مي تواند در تعالي جايگاه مراكز علمي كشور نقش به سزايي ايفا نمايد. اصل وجود اين رابطه، طبق آنچه كه از متون ديني استفاده مي شود مسلم است؛ لكن كمتر مباني فلسفي اين رابطه بررسي شده است.
روش كار: اين پژوهش به صورت كتابخانه اي و توصيفي صورت پذيرفته است. بدين منظور، ابتدا نظريه قابل قبول در باب علم و روش علم اندوزي انسان تبيين شده و با نظر بر مباني فلسفي اخلاق، نحوه تعامل و تاثير اخلاق و رفتار انسان بر علم اندوزي بررسي شده است.
يافته ها: براي بررسي مباني فلسفي رابطه اخلاق و ادراك، لازم است كه به نحوه ارتباط بين عقل نظري و عملي توجه نمود. از منظري ديگر مي توان به نقش مزاج در اين بين توجه نمود؛ تاثيرپذيري مزاج بدن انسان از اخلاق و رفتار انسان در فلسفه به اثبات رسيده است. از طرف ديگر مزاج نقش مهمي در تعلق نفس مجرد، كه جايگاه علم است، به بدن مادي ايفا مي كند، بنابراين مزاج مي تواند نقش واسطه را بين اين دو عامل اصلي در رشد و تعالي انسان به عهده گيرد.
نتيجه گيري: تاثيرگذاري اعمال و اخلاق انسان به عنوان يكي از عوامل متعدد دخيل در ادراك و فهم او و برعكس، مي تواند تاثيري شگرف در اخلاق داشته باشد، بدين منظور دستورات دين اسلام كه تبيين كننده برنامه كامل سعادت انسان است، كامل ترين نسخه خداوند براي تعالي در دو بعد علم و عمل مي باشد.