مقاله تاثير اشعه گاما روي شاخص بازهاي ازته فرار (TVB-N) و خواص حسي ميگوي سفيد هندي (Penaeus indicus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه 19 تا 29 منتشر شده است.
نام: تاثير اشعه گاما روي شاخص بازهاي ازته فرار (TVB-N) و خواص حسي ميگوي سفيد هندي (Penaeus indicus)
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميگوي سفيد هندي (Penaeus indicus)
مقاله بازهاي ازته فرار (TVB-N)
مقاله ويژگي هاي حسي
مقاله پرتودهي گاما
مقاله دماي انجماد ( 18oC-)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معيني سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي آرمين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثير پرتودهي گاما با دوزهاي 1 KGY، 2.5 و 5 و نگهداري در فريزر (-18oC) بر شاخص بازهاي ازته فرار (TVB-N) و ويژگيهاي حسي در ميگوي سفيد هندي (Penaeus indicus) به مدت 9 ماه و در فاصله 1.5 ماه مورد ارزيابي قرارگرفت. ارزيابي هاي مقادير TVB-N نشان داد که ميزان آن به تدريج در طي دوره نگهداري افزايش و با افزايش دوز پرتودهي کاهش يافت که در تيمارهاي شاهد و پرتو ديده به ترتيب به 35.45 mg N / 100g flesh، 34.14، 27.45 و 20.64 رسيد. همچنين با ارزيابي هاي ارگانولپتيک مشخص شد که زمان ماندگاري تيمارهاي پرتوديده 2.5 KGY و 5 تا 3 ماه و تيمار پرتوديده 1 KGY تا 1.5 ماه در مقايسه با تيمار شاهد، افزايش نشان دادند.