مقاله تاثير تمرينات هوازي و مكمل ويتامين E بر پروتئين واكنشي C و عوامل خطرزاي قلبي – عروقي در زنان يائسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1389 در المپيك از صفحه 61 تا 71 منتشر شده است.
نام: تاثير تمرينات هوازي و مكمل ويتامين E بر پروتئين واكنشي C و عوامل خطرزاي قلبي – عروقي در زنان يائسه
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروتئين واكنشي C
مقاله تمرينات هوازي
مقاله فاكتورهاي خطر قلبي – عروقي
مقاله ويتامين E
مقاله يائسگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: واله فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: حامدي نيا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عسكري رويا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تحقيق حاضر عبارت است از بررسي تاثير تمرينات هوازي و مكمل ويتامين E، بر ميزان پروتئين واكنشيC  و عوامل خطرزاي قلبي – عروقي در زنان يائسه (45-60 سال). به همين منظور 33 نفر با ميانگين سن 54.78±5.43 سال، قد 155.39±4.93 سانتي متر، و وزن 73.15±8.82 کيلوگرم به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و به صورت تصادفي در چهار گروه تمرينات هوازي + ويتامين (9 نفر)، تمرينات هوازي + دارونما (8 نفر)، ويتامين E (8 نفر)، و دارونما (8 نفر) قرار گرفتند. گروه هاي تمريني به مدت 8 هفته (هر هفته 3 جلسه) تحت تاثير دويدن هوازي با شدت 55-65 درصد حداكثر ضربان قلب قرار گرفتند. گروه مصرف مكمل ويتامين E روزانه يك عدد كپسول ويتامين E با دوز 800 واحد بين المللي و گروه دارونما روزانه يک كپسول 664 ميلي گرمي لاكتوز استفاده مي کردند. نتايج نشان داد انجام تمرينات هوازي + مكمل ويتامين E و نيز انجام تمرينات هوازي + دارونما باعث كاهش معنادار پروتئين واكنشي C، LDL-C، كلسترول، تري گليسيريد، درصد چربي بدن و افزايش معنادار HDL-C و حداكثر توان هوازي مي شود. همچنين، مصرف مکمل ويتامين E، ميزان پروتئين واکنشي C را کاهش و HDL-C را افزايش داد. در گروه دارونما تغييري در شاخص هاي تحقيق مشاهده نشد. مي توان گفت انجام تمرينات هوازي به صورت مجزا يا همراه با مصرف مکمل ويتامين E باعث کاهش شاخص هاي خطر قلبي- عروقي در زنان يائسه مي شود.