مقاله تاثير رسانه بر رفتار انتخاباتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه 157 تا 174 منتشر شده است.
نام: تاثير رسانه بر رفتار انتخاباتي
این مقاله دارای 18 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتخابات
مقاله تحليل گفتمان
مقاله رسانه
مقاله رفتار انتخاباتي
مقاله سياستگذاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عيوضي محمدرحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر به نقش مهم رسانه ها به عنوان جزیی از ساختار سياسي، اجتماعي، فرهنگي جامعه، به مثابه مهم ترين پل ارتباطي براي تاثيرگذاري بر افکار عمومي -بويژه انتخابات که موضوع اصلي مقاله است- مي پردازد. مقاله حاضر درصدد يافتن پاسخ دو سوال مهم است: «تاثير رسانه ها بر رفتار انتخاباتي، در چه سطح و به چه ميزان است؟» و «رسانه ها با چه شيوه هايي مي توانند بر افکار عمومي تاثيرگذار باشند؟» روش مورد استفاده، تحليل گفتمان است و نظريه هاي تاثير محدود رسانه ها، رضامندي و خشنودي از رسانه ها، نظريه تزريقي و ديدگاه برجسته سازي در کارکرد رسانه در فرايند انتخاب، مورد بررسي قرار گرفته و در پايان به تاثير تبليغات مستقيم رسانه اي در انتخابات ايران پس از انقلاب، اشاره شده است. همچنين در اين مقاله تاثير انواع رسانه ها (تلويزيون، راديو، مطبوعات، نشريات و اينترنت) و نحوه کارکرد هر يک در انتخابات و ميزان تاثير و نفوذ آنان بر افکار عمومي بررسي شده است. نتايج حاصل نشان مي دهد با توجه به اينکه در دوران کنوني، رسانه ها بخش جدايي ناپذير زندگي مردم شده اند و به عنوان يکي از دستگاه هاي فراگير و گسترده در دسترس همگان قرار دارند، در چگونگي شکل گيري رفتارهاي سياسي و انتخاباتي موثر و تعيين کننده مي باشند. از اين رو، علاوه بر توجه به کارکردهاي مثبت و سازنده آن در توسعه سياسي جوامع، بايد با تدوين راهبردها و سياستگذاري مناسب، به منظور تقويت مبادلات فرهنگ اسلامي – بومي، در تقويت و رشد رفتار انتخاباتي شهروندان گام برداشت و توسعه سياسي در رفتار انتخاباتي را به نسل هاي آينده منتقل کرد.