مقاله تاثير رگبارهاي منفرد بر مديريت بحران سيل (نمونه مطالعاتي حوضه فارسان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در جغرافيا و برنامه ريزي محيطي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه 85 تا 100 منتشر شده است.
نام: تاثير رگبارهاي منفرد بر مديريت بحران سيل (نمونه مطالعاتي حوضه فارسان)
این مقاله دارای 16 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت بحران
مقاله رگبار منفرد
مقاله شدت و مدت بارش
مقاله حوضه آبخيز فارسان
مقاله سيلاب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي داريوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بدون شک سيلاب به عنوان يک بلاي طبيعي شناخته شده است. بر اساس مطالعات صورت گرفته، با توجه به زمان تداوم بارش ها ميزان خسارات ناشي از سيل در حوضه هاي کوچک بيشتر از حوضه هاي بزرگ است. براي بررسي وضعيت سيلاب در اين حوضه، بارش هاي کمتر از 24 ساعت و رگبارهاي منفرد آن تجزيه و تحليل گرديد. ميزان شدت بارش در دوره برگشت هاي مختلف و زمان تداومي معادل زمان تمرکز از طريق روابط محاسباتي بر آورد گرديد .حوضه فارسان جزيي از ابر حوضه کارون است. اين حوضه با جمعيت 60000 نفر اقتصادي متکي بر کشاورزي (زراعت و باغداري)دارد. اراضي تحت کشت آبي آن به طور کامل بر روي تراست هاي روخانه فارسان است که هر ساله با رخداد سيلاب ،منابع آب و خاک حوضه تهديد مي گردد و توسعه اقتصادي آن تحت تاثير قرار مي گيرد. با توجه به مقادير شدت بارش و دبي راهکارهاي اعمال مديريت بحران مانند عمليات بيولوژيک در ارتفاعات،احداث سد مخزني، ساحل سازي رودخانه براي جلوگيري و کاهش خسارات ناشي از سيلاب به اقتصاد کشاورزي حوضه پيشنهاد گرديده است.